தமிழ்

1 Samuel 7:16 in Tamil

1 சாமுவேல் 7:16
அவன் வருஷாவருஷம் புறப்பட்டு, பெத்தேலையும் கில்காலையும் மிஸ்பாவையும் சுற்றிப்போய், அவ்விடங்களிலெல்லாம் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த பின்பு,

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Samuel 7:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he went from year to year in circuit to Bethel, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places.

American Standard Version (ASV)

And he went from year to year in circuit to Beth-el and Gilgal, and Mizpah; and he judged Israel in all those places.

Bible in Basic English (BBE)

From year to year he went in turn to Beth-el and Gilgal and Mizpah, judging Israel in all those places.

Darby English Bible (DBY)

And he went from year to year in circuit to Bethel, and Gilgal, and Mizpah, and judged Israel in all those places.

Webster’s Bible (WBT)

And he went from year to year in circuit to Beth-el, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places.

World English Bible (WEB)

He went from year to year in circuit to Bethel and Gilgal, and Mizpah; and he judged Israel in all those places.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he hath gone from year to year, and gone round Beth-El, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel `in’ all these places;

1 சாமுவேல் 7:16 in English

avan Varushaavarusham Purappattu, Peththaelaiyum Kilkaalaiyum Mispaavaiyum Suttippoy, Avvidangalilellaam Isravaelai Niyaayam Visaariththa Pinpu,


Read Full Chapter : 1 Samuel 7