தமிழ்

2 Chronicles 24:9 in Tamil

2 நாளாகமம் 24:9
கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே வனாந்தரத்தில் இஸ்ரவேலுக்குக் கட்டளையிட்ட வரியைக் கர்த்தருக்குக் கொண்டுவாருங்கள் என்று யூதாவிலும் எருசலேமிலும் பறைசாற்றுவித்தார்கள்.

2 Chronicles 24:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring in to the LORD the collection that Moses the servant of God laid upon Israel in the wilderness.

American Standard Version (ASV)

And they made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring in for Jehovah the tax that Moses the servant of God laid upon Israel in the wilderness.

Bible in Basic English (BBE)

And an order was sent out through all Judah and Jerusalem that payment was to be made to the Lord of the tax which Moses, the servant of God, had put on Israel in the waste land.

Darby English Bible (DBY)

and they made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring to Jehovah the tribute of Moses the servant of God [laid upon] Israel in the wilderness.

Webster’s Bible (WBT)

And they made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring in to the LORD the collection that Moses the servant of God laid upon Israel in the wilderness.

World English Bible (WEB)

They made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring in for Yahweh the tax that Moses the servant of God laid on Israel in the wilderness.

Young’s Literal Translation (YLT)

and give an intimation in Judah and in Jerusalem to bring in to Jehovah the tribute of Moses, servant of God, `laid’ on Israel in the wilderness.

2 நாளாகமம் 24:9 in English

karththarin Thaasanaakiya Mose Vanaantharaththil Isravaelukkuk Kattalaiyitta Variyaik Karththarukkuk Konnduvaarungal Entu Yoothaavilum Erusalaemilum Paraisaattuviththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 24