தமிழ்

2 Chronicles 36:1 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:1
அப்பொழுது ஜனங்கள் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோவாகாசை அழைத்து, அவனை எருசலேமிலே அவன் தகப்பன் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினார்கள்.

2 Chronicles 36:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father’s stead in Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father’s stead in Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

Then the people of the land took Jehoahaz, the son of Josiah, and made him king in Jerusalem in place of his father.

Darby English Bible (DBY)

And the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father’s stead, in Jerusalem.

Webster’s Bible (WBT)

Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father’s stead in Jerusalem.

World English Bible (WEB)

Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father’s place in Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the people of the land take Jehoahaz son of Josiah, and cause him to reign instead of his father in Jerusalem.

2 நாளாகமம் 36:1 in English

appoluthu Janangal Yosiyaavin Kumaaranaakiya Yovaakaasai Alaiththu, Avanai Erusalaemilae Avan Thakappan Sthaanaththilae Raajaavaakkinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36