தமிழ்

2 Corinthians 10:16 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:16
ஆகிலும் உங்கள் விசுவாசம் விருத்தியாகும்போது, மற்றவர்களுடைய எல்லைகளுக்குள்ளே செய்யப்பட்டவைகளை நாங்கள் செய்ததாக மேன்மைபாராட்டாமல், உங்களுக்கு அப்புறமான இடங்களில் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக, எங்கள் அளவின்படி உங்களால் மிகவும்பெருகி விருத்தியடைவோமென்று நம்பிக்கையாயிருக்கிறோம்.

2 Corinthians 10:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man’s line of things made ready to our hand.

American Standard Version (ASV)

so as to preach the gospel even unto the parts beyond you, `and’ not to glory in another’s province in regard of things ready to our hand.

Bible in Basic English (BBE)

So that we may be able to go on and take the good news to countries still farther away than you are, and not take credit for another man’s work in making things ready to our hand.

Darby English Bible (DBY)

to announce the glad tidings to that [which is] beyond you, not to be boasting in another’s rule of things made ready to hand.

World English Bible (WEB)

so as to preach the Gospel even to the parts beyond you, not to boast in what someone else has already done.

Young’s Literal Translation (YLT)

in the `places’ beyond you to proclaim good news, not in another’s line in regard to the things made ready, to boast;

2 கொரிந்தியர் 10:16 in English

aakilum Ungal Visuvaasam Viruththiyaakumpothu, Mattavarkalutaiya Ellaikalukkullae Seyyappattavaikalai Naangal Seythathaaka Maenmaipaaraattamal, Ungalukku Appuramaana Idangalil Suviseshaththaip Pirasangikkaththakkathaaka, Engal Alavinpati Ungalaal Mikavumperuki Viruththiyataivomentu Nampikkaiyaayirukkirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10