தமிழ்

2 Kings 24:10 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 24:10
அக்காலத்திலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாரின் சேவகர் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள்; நகரம் முற்றிக்கை போடப்பட்டது.

2 Kings 24:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged.

American Standard Version (ASV)

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up to Jerusalem, and the city was besieged.

Bible in Basic English (BBE)

At that time the armies of Nebuchadnezzar came up to Jerusalem and the town was shut in on every side.

Darby English Bible (DBY)

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged.

Webster’s Bible (WBT)

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged.

World English Bible (WEB)

At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up to Jerusalem, and the city was besieged.

Young’s Literal Translation (YLT)

At that time come up have servants of Nebuchadnezzar king of Babylon to Jerusalem, and the city goeth into siege,

2 இராஜாக்கள் 24:10 in English

akkaalaththilae Paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாrin Sevakar Erusalaemukku Vanthaarkal; Nakaram Muttikkai Podappattathu.


Read Full Chapter : 2 Kings 24