தமிழ்

2 Samuel 18:26 in Tamil

2 சாமுவேல் 18:26
ஜாமங்காக்கிறவன், வேறொருவன் ஓடிவருகிறதைக் கண்டு: அதோ பின்னொருவன் தனியே ஓடிவருகிறான் என்று வாசல் காக்கிறவனோடே கூப்பிட்டுச்சொன்னான்: அப்பொழுது ராஜா: அவனும் நல்ல செய்தி கொண்டுவருகிறவன் என்றான்.

2 Samuel 18:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the watchman saw another man running: and the watchman called unto the porter, and said, Behold another man running alone. And the king said, He also bringeth tidings.

American Standard Version (ASV)

And the watchman saw another man running; and the watchman called unto the porter, and said, Behold, `another’ man running alone. And the king said, He also bringeth tidings.

Bible in Basic English (BBE)

Then the watchman saw another man running: and crying out in the direction of the door he said, Here is another man running by himself. And the king said, He, like the other, comes with news.

Darby English Bible (DBY)

And the watchman saw another man running; and the watchman called to the porter and said, Behold a man running alone. And the king said, He also is a bearer of news.

Webster’s Bible (WBT)

And the watchman saw another man running: and the watchman called to the porter, and said, Behold another man running alone. And the king said, He also bringeth tidings.

World English Bible (WEB)

The watchman saw another man running; and the watchman called to the porter, and said, Behold, [another] man running alone. The king said, He also brings news.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the watchman seeth another man running, and the watchman calleth unto the gatekeeper, and saith, `Lo, a man running by himself;’ and the king saith, `Also this one is bearing tidings.’

2 சாமுவேல் 18:26 in English

jaamangaakkiravan, Vaeroruvan Otivarukirathaik Kanndu: Atho Pinnoruvan Thaniyae Otivarukiraan Entu Vaasal Kaakkiravanotae Kooppittuchchaொnnaan: Appoluthu Raajaa: Avanum Nalla Seythi Konnduvarukiravan Entan.


Read Full Chapter : 2 Samuel 18