தமிழ்

2 Samuel 20:10 in Tamil

2 சாமுவேல் 20:10
தனύ கையிலிருகύகிற படύடயத்திறύகு அமாசா எச்சரிக்கையாயிராதபோது, யோவாப் அவனை அவன் குடல்கள் தரையிலே சரிந்துபோகத்தக்கதாய், அதினால் வயிற்றிலே ஒரே குத்தாக குத்தினான்; அவன் செத்துப்போனான்; அப்பொழுது யோவாபும் அவன் சகோதரனாகிய அபிசாயும் பிக்கிரியின் குமாரனாகிய சேபாவைப் பின்தொடர்ந்தார்கள்.

2 Samuel 20:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

But Amasa took no heed to the sword that was in Joab’s hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

American Standard Version (ASV)

But Amasa took no heed to the sword that was in Joab’s hand: so he smote him therewith in the body, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. And Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

Bible in Basic English (BBE)

But Amasa did not see danger from the sword which was now in Joab’s left hand, and Joab put it through his stomach so that his inside came out on to the earth, and he did not give him another blow. So Joab and his brother Abishai went on after Sheba, the son of Bichri.

Darby English Bible (DBY)

And Amasa had taken no notice of the sword that was in Joab’s hand: so he smote him with it in the belly and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. And Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

Webster’s Bible (WBT)

But Amasa took no heed to the sword that was in Joab’s hand: so he smote him in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

World English Bible (WEB)

But Amasa took no heed to the sword that was in Joab’s hand: so he struck him therewith in the body, and shed out his bowels to the ground, and didn’t strike him again; and he died. Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Amasa hath not been watchful of the sword that `is’ in the hand of Joab, and he smiteth him with it unto the fifth `rib’, and sheddeth out his bowels to the earth, and he hath not repeated `it’ to him, and he dieth; and Joab and Abishai his brother have pursued after Sheba son of Bichri.

2 சாமுவேல் 20:10 in English

thanaύ Kaiyilirukaύkira Padaύdayaththiraύku Amaasaa Echcharikkaiyaayiraathapothu, Yovaap Avanai Avan Kudalkal Tharaiyilae Sarinthupokaththakkathaay, Athinaal Vayittilae Orae Kuththaaka Kuththinaan; Avan Seththupponaan; Appoluthu Yovaapum Avan Sakotharanaakiya Apisaayum Pikkiriyin Kumaaranaakiya Sepaavaip Pinthodarnthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Samuel 20