தமிழ்

Amos 2:15 in Tamil

ஆமோஸ் 2:15
வில்லைப் பிடிக்கிறவன் நிற்பதுமில்லை; வேகமானன் தன் கால்களால் தப்பிப்போவதுமில்லை; குதிரையின் மேல் ஏறுகிறவன் தன் பிராணனை இரட்சிப்பதுமில்லை.

Amos 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver himself: neither shall he that rideth the horse deliver himself.

American Standard Version (ASV)

neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver `himself’; neither shall he that rideth the horse deliver himself;

Bible in Basic English (BBE)

And the bowman will not keep his place; he who is quick-footed will not get away safely: and the horseman will not keep his life.

Darby English Bible (DBY)

Neither shall he stand that handleth the bow; and the swift of foot shall not escape, and he that rideth the horse shall not deliver his soul;

World English Bible (WEB)

Neither shall he stand who handles the bow; And he who is swift of foot won’t escape; Neither shall he who rides the horse deliver himself;

Young’s Literal Translation (YLT)

And the handler of the bow standeth not, And the swift with his feet delivereth not `himself’, And the rider of the horse delivereth not his soul.

ஆமோஸ் 2:15 in English

villaip Pitikkiravan Nirpathumillai; Vaekamaanan Than Kaalkalaal Thappippovathumillai; Kuthiraiyin Mael Aerukiravan Than Piraananai Iratchippathumillai.


Read Full Chapter : Amos 2