தமிழ்

Colossians 4:9 in Tamil

கொலோசேயர் 4:9
அவனையும், உங்களிலொருவனாயிருக்கிற உண்மையும் பிரியமுமுள்ள சகோதரனாகிய ஒநேசிமு என்பவனையும், உங்களிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிறேன்; அவர்கள் இவ்விடத்துச் செய்திகளையெல்லாம் உங்களுக்கு அறிவிப்பார்கள்.

Colossians 4:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.

American Standard Version (ASV)

together with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things that `are done’ here.

Bible in Basic English (BBE)

And with him I have sent Onesimus, the true and well-loved brother, who is one of you. They will give you word of everything which is taking place here.

Darby English Bible (DBY)

with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is [one] of you. They shall make known to you everything here.

World English Bible (WEB)

together with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is one of you. They will make known to you everything that is going on here.

Young’s Literal Translation (YLT)

with Onesimus the faithful and beloved brother, who is of you; all things to you shall they make known that `are’ here.

கொலோசேயர் 4:9 in English

avanaiyum, Ungaliloruvanaayirukkira Unnmaiyum Piriyamumulla Sakotharanaakiya Onaesimu Enpavanaiyum, Ungalidaththil Anuppiyirukkiraen; Avarkal Ivvidaththuch Seythikalaiyellaam Ungalukku Arivippaarkal.


Read Full Chapter : Colossians 4