தமிழ்

Ecclesiastes 5:15 in Tamil

பிரசங்கி 5:15
தன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து நிர்வாணியாய் வந்தான்; வந்ததுபோலவே நிர்வாணியாய்த் திரும்பிப்போவான். அவன் தன் பிரயாசத்தினால் உண்டான பலனொன்றையும் தன் கையிலே எடுத்துக்கொண்டுபோவதில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ecclesiastes 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

As he came forth of his mother’s womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labour, which he may carry away in his hand.

American Standard Version (ASV)

As he came forth from his mother’s womb, naked shall he go again as he came, and shall take nothing for his labor, which he may carry away in his hand.

Bible in Basic English (BBE)

And this again is a great evil, that in all points as he came so will he go; and what profit has he in working for the wind?

Darby English Bible (DBY)

As he came forth from his mother’s womb, naked shall he go away again as he came, and shall take nothing of his labour, which he may carry away in his hand.

World English Bible (WEB)

As he came forth from his mother’s womb, naked shall he go again as he came, and shall take nothing for his labor, which he may carry away in his hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

As he came out from the belly of his mother, naked he turneth back to go as he came, and he taketh not away anything of his labour, that doth go in his hand.

பிரசங்கி 5:15 in English

than Thaayin Karppaththilirunthu Nirvaanniyaay Vanthaan; Vanthathupolavae Nirvaanniyaayth Thirumpippovaan. Avan Than Pirayaasaththinaal Unndaana Palanontaiyum Than Kaiyilae Eduththukkonndupovathillai.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 5