தமிழ்

Esther 5:8 in Tamil

எஸ்தர் 5:8
ராஜாவின் கண்களில் எனக்குக் கிருபைகிடைத்து, என் வேண்டுதலைக் கட்டளையிடவும், என் விண்ணப்பத்தின்படி செய்யவும், ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால், ராஜாவும் ஆமானும் நான் இன்னும் தங்களுக்குச் செய்யப்போகிற விருந்துக்கு வரவேண்டும் என்பதே என் வேண்டுதலும் என் விண்ணப்பமுமாயிருக்கிறது; நாளைக்கு ராஜாவின் சொற்படி செய்வேன் என்றாள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Esther 5:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

If I have found favour in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to morrow as the king hath said.

American Standard Version (ASV)

if I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to-morrow as the king hath said.

Bible in Basic English (BBE)

If I have the king’s approval, and if it is the king’s pleasure to give me my prayer and do my request, let the king and Haman come to the feast which I will make ready for them, and tomorrow I will do as the king has said.

Darby English Bible (DBY)

If I have found grace in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to-morrow according to the king’s word.

Webster’s Bible (WBT)

If I have found favor in the sight of the king, and if it shall please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to-morrow as the king hath said.

World English Bible (WEB)

if I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king has said.

Young’s Literal Translation (YLT)

if I have found grace in the eyes of the king, and if unto the king `it be’ good, to give my petition, and to perform my request, the king doth come, and Haman, unto the banquet that I make for them, and to-morrow I do according to the word of the king.’

எஸ்தர் 5:8 in English

raajaavin Kannkalil Enakkuk Kirupaikitaiththu, En Vaennduthalaik Kattalaiyidavum, En Vinnnappaththinpati Seyyavum, Raajaavukkuch Siththamaayirunthaal, Raajaavum Aamaanum Naan Innum Thangalukkuch Seyyappokira Virunthukku Varavaenndum Enpathae En Vaennduthalum En Vinnnappamumaayirukkirathu; Naalaikku Raajaavin Sorpati Seyvaen Ental.


Read Full Chapter : Esther 5