தமிழ்

Exodus 19:3 in Tamil

யாத்திராகமம் 19:3
மோசே தேவனிடத்திற்கு ஏறிப்போனான்; கர்த்தர் மலையிலிருந்து அவனைக் கூப்பிட்டு: நீ யாக்கோபு வம்சத்தாருக்குச் சொல்லவும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டியது என்னவென்றால்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 19:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel;

American Standard Version (ASV)

And Moses went up unto God, and Jehovah called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel:

Bible in Basic English (BBE)

And Moses went up to God, and the voice of the Lord came to him from the mountain, saying, Say to the family of Jacob, and give word to the children of Israel:

Darby English Bible (DBY)

And Moses went up to God, and Jehovah called to him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel:

Webster’s Bible (WBT)

And Moses went up to God, and the LORD called to him from the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel;

World English Bible (WEB)

Moses went up to God, and Yahweh called to him out of the mountain, saying, “This is what you shall tell the house of Jacob, and tell the children of Israel:

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses hath gone up unto God, and Jehovah calleth unto him out of the mount, saying, `Thus dost thou say to the house of Jacob, and declare to the sons of Israel,

யாத்திராகமம் 19:3 in English

mose Thaevanidaththirku Aeripponaan; Karththar Malaiyilirunthu Avanaik Kooppittu: Nee Yaakkopu Vamsaththaarukkuch Sollavum, Isravael Puththirarukku Arivikkavum Vaenntiyathu Ennavental,


Read Full Chapter : Exodus 19