தமிழ்

Exodus 9:1 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:1
பின்பு, கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: நீ பார்வோனிடத்தில் போய்: எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களைப் போகவிடு.

Exodus 9:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

American Standard Version (ASV)

Then Jehovah said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith Jehovah, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

Bible in Basic English (BBE)

Then the Lord said to Moses, Go in to Pharaoh and say to him, This is what the Lord, the God of the Hebrews, says: Let my people go so that they may give me worship.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith Jehovah the God of the Hebrews: Let my people go, that they may serve me.

Webster’s Bible (WBT)

Then the LORD said to Moses, Go in to Pharaoh, and tell him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

World English Bible (WEB)

Then Yahweh said to Moses, “Go in to Pharaoh, and tell him, ‘This is what Yahweh, the God of the Hebrews, says: “Let my people go, that they may serve me.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses, `Go in unto Pharaoh, and thou hast spoken unto him, Thus said Jehovah, God of the Hebrews, Send My people away, and they serve me,

யாத்திராகமம் 9:1 in English

pinpu, Karththar Moseyai Nnokki: Nee Paarvonidaththil Poy: Enakku Aaraathanai Seyya En Janangalaip Pokavidu.


Read Full Chapter : Exodus 9