தமிழ்

Exodus 9:31 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:31
அப்பொழுது வாற்கோதுமை கதிர்ப்பயிரும் சணல் தாள்ப்பயிருமாயிருந்தது; அதினால் சணலும் வாற்கோதுமையும் அழிக்கப்பட்டுப்போயிற்று.

Exodus 9:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the flax and the barley was smitten: for the barley was in the ear, and the flax was bolled.

American Standard Version (ASV)

And the flax and the barley were smitten: for the barley was in the ear, and the flax was in bloom.

Bible in Basic English (BBE)

And the flax and the barley were damaged, for the barley was almost ready to be cut and the flax was in flower.

Darby English Bible (DBY)

And the flax and the barley were smitten; for the barley was in the ear, and the flax was bolled.

Webster’s Bible (WBT)

And the flax and the barley were smitten: for the barley was in the ear, and the flax was bolled.

World English Bible (WEB)

The flax and the barley were struck, for the barley was in the ear, and the flax was in bloom.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the flax and the barley have been smitten, for the barley `is’ budding, and the flax forming flowers,

யாத்திராகமம் 9:31 in English

appoluthu Vaarkothumai Kathirppayirum Sanal Thaalppayirumaayirunthathu; Athinaal Sanalum Vaarkothumaiyum Alikkappattuppoyittu.


Read Full Chapter : Exodus 9