தமிழ்

Ezekiel 15:5 in Tamil

எசேக்கியேல் 15:5
இதோ, அது வேகாதிருக்கும்போதே ஒரு வேலைக்கும் உதவாதிருக்க, அக்கினி அதை எரித்து, அது வெந்துபோனபின்பு, அது இனி ஒரு வேலைக்கு உதவுவதெப்படி?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 15:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned?

American Standard Version (ASV)

Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much less, when the fire hath devoured it, and it is burned, shall it yet be meet for any work!

Bible in Basic English (BBE)

Truly, before it was cut down, it was not used for any purpose: how much less, when the fire has made a meal of it and it is burned, will it be made into anything?

Darby English Bible (DBY)

Behold, when it was whole, it was used for no work; how much less when the fire hath consumed it, and it is burned, should it yet be used for any work?

World English Bible (WEB)

Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much less, when the fire has devoured it, and it is burned, shall it yet be meet for any work!

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, in its being perfect it is not used for work, How much less, when fire hath eaten of it, And it is scorched, Hath it been used yet for work?

எசேக்கியேல் 15:5 in English

itho, Athu Vaekaathirukkumpothae Oru Vaelaikkum Uthavaathirukka, Akkini Athai Eriththu, Athu Venthuponapinpu, Athu Ini Oru Vaelaikku Uthavuvatheppati?


Read Full Chapter : Ezekiel 15