தமிழ்

Ezekiel 3:11 in Tamil

எசேக்கியேல் 3:11
நீ போய், சிறைப்பட்ட உன் ஜனத்தின் புத்திரரிடத்திலே சேர்ந்து, அவர்கள் கேட்டாலும் கேளாவிட்டாலும் அவர்களோடே பேசி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னதை உரைக்கிறார் என்று அவர்களோடே சொல் என்றார்.

Ezekiel 3:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And go, get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord GOD; whether they will hear, or whether they will forbear.

American Standard Version (ASV)

And go, get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord Jehovah; whether they will hear, or whether they will forbear.

Bible in Basic English (BBE)

And go now to those who have been taken away as prisoners, to the children of your people, and say to them, This is what the Lord has said; if they give ear or if they do not.

Darby English Bible (DBY)

and go, get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord Jehovah, — whether they will hear or whether they will forbear.

World English Bible (WEB)

Go, get you to them of the captivity, to the children of your people, and speak to them, and tell them, Thus says the Lord Yahweh; whether they will hear, or whether they will forbear.

Young’s Literal Translation (YLT)

and go, enter in unto the Removed, unto the sons of thy people, and thou hast spoken unto them, and hast said unto them: Thus said the Lord Jehovah: whether they hear, or whether they forbear.’

எசேக்கியேல் 3:11 in English

nee Poy, Siraippatta Un Janaththin Puththiraridaththilae Sernthu, Avarkal Kaettalum Kaelaavittalum Avarkalotae Paesi, Karththaraakiya Aanndavar Inninnathai Uraikkiraar Entu Avarkalotae Sol Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 3