தமிழ்

Isaiah 65:17 in Tamil

ஏசாயா 65:17
இதோ, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன்; முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதுமில்லை, மனதிலே தோன்றுவதுமில்லை.


ஏசாயா 65:17 in English

itho, Naan Puthiya Vaanaththaiyum Puthiya Poomiyaiyum Sirushtikkiraen; Munthinavaikal Ini Ninaikkappaduvathumillai, Manathilae Thontuvathumillai.


Read Full Chapter : Isaiah 65