தமிழ்

Isaiah 8:1 in Tamil

ஏசாயா 8:1
பின்னும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து மனுஷன் எழுதுகிற பிரகாரமாய் அதிலே மகேர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ் என்று எழுது என்றார்.

Isaiah 8:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover the LORD said unto me, Take thee a great roll, and write in it with a man’s pen concerning Mahershalalhashbaz.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto me, Take thee a great tablet, and write upon it with the pen of a man, For Maher-shalal-hash-baz;

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to me, Take a great writing-board, and on it put down in common letters, Maher-shalal-hash-baz;

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to me, Take thee a great tablet, and write thereon with a man’s style, concerning Maher-shalal-hash-baz.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to me, “Take a large tablet, and write on it with a man’s pen, ‘For Maher Shalal Hash Baz;{“Maher Shalal Hash Baz” means “quick to the plunder, swift to the spoil.”}’

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto me, `Take to thee a great tablet, and write upon it with a graving tool of man, To haste spoil, enjoy prey.’

ஏசாயா 8:1 in English

pinnum Karththar Ennai Nnokki: Nee Oru Periya Paaththiraththai Eduththu Manushan Eluthukira Pirakaaramaay Athilae Makaer-saalaal-ash-paas Entu Eluthu Entar.


Read Full Chapter : Isaiah 8