தமிழ்

Isaiah 8:22 in Tamil

ஏசாயா 8:22
அவர்கள் அண்ணாந்து பார்ப்பார்கள், பூமியையும் நோக்கிப் பார்ப்பார்கள்; ஆனாலும் இதோ, இக்கட்டும் அந்தகாரமும் இருக்கும்; இடுக்கத்தால் இருளடைந்து, அந்தகாரத்திலே தள்ளுண்டு அலைவார்கள்.

Isaiah 8:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness.

American Standard Version (ASV)

and they shall look unto the earth, and behold, distress and darkness, the gloom of anguish; and into thick darkness `they shall be’ driven away.

Bible in Basic English (BBE)

And he will be looking down on the earth, and there will be trouble and dark clouds, black night where there is no seeing.

Darby English Bible (DBY)

and they will look to the earth; and behold, trouble and darkness, gloom of anguish; and they shall be driven into thick darkness.

World English Bible (WEB)

and they shall look to the earth, and see, distress and darkness, the gloom of anguish; and into thick darkness [they shall be] driven away.

Young’s Literal Translation (YLT)

And unto the land it looketh attentively, And lo, adversity and darkness! — Dimness, distress, and thick darkness is driven away, But not the dimness for which she is in distress!

ஏசாயா 8:22 in English

avarkal Annnnaanthu Paarppaarkal, Poomiyaiyum Nnokkip Paarppaarkal; Aanaalum Itho, Ikkattum Anthakaaramum Irukkum; Idukkaththaal Irulatainthu, Anthakaaraththilae Thallunndu Alaivaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 8