தமிழ்

Jeremiah 11:8 in Tamil

எரேமியா 11:8
ஆனாலும் அவர்கள் கேளாமலும், தங்கள் செவியைச் சாயாமலும் போய் அவரவர் தம்தம் பொல்லாத இருதயகடினத்தின்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் செய்யும்படி கட்டளையிட்டதும், அவர்கள் செய்யாமற்போனதுமான இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளையெல்லாம் அவர்களுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுவேன் என்று சொல் என்றார்.

Jeremiah 11:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the imagination of their evil heart: therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do: but they did them not.

American Standard Version (ASV)

Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the stubbornness of their evil heart: therefore I brought upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they did them not.

Bible in Basic English (BBE)

But they gave no attention and did not give ear, but they went on, every man in the pride of his evil heart: so I sent on them all the curses in this agreement, which I gave them orders to keep, but they did not.

Darby English Bible (DBY)

But they have not hearkened, nor inclined their ear, but have walked every one in the stubbornness of their evil heart; and I have brought upon them all the words of this covenant, which I commanded [them] to do, and they have not done.

World English Bible (WEB)

Yet they didn’t obey, nor turn their ear, but walked everyone in the stubbornness of their evil heart: therefore I brought on them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they didn’t do them.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have not hearkened nor inclined their ear, And they walk each in the stubbornness of their evil heart, And I bring on them all the words of this covenant, That I commanded to do, and they did not.’

எரேமியா 11:8 in English

aanaalum Avarkal Kaelaamalum, Thangal Seviyaich Saayaamalum Poy Avaravar Thamtham Pollaatha Iruthayakatinaththinpati Nadanthaarkal; Aathalaal Naan Avarkal Seyyumpati Kattalaiyittathum, Avarkal Seyyaamarponathumaana Intha Udanpatikkaiyin Vaarththaikalaiyellaam Avarkalukkup Palikkappannnuvaen Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Jeremiah 11