தமிழ்

Job 1:15 in Tamil

யோபு 1:15
சபேயர் அவைகள்மேல் விழுந்து அவைகளைச் சாய்த்துக்கொண்டுபோனார்கள்; வேலையாட்களையும் பட்டயக்கருக்கினால் வெட்டிப்போட்டார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி, அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான்.

Job 1:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

American Standard Version (ASV)

and the Sabeans fell `upon them’, and took them away: yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

Bible in Basic English (BBE)

And the men of Sheba came against them and took them away, putting the young men to the sword, and I was the only one who got away safe to give you the news.

Darby English Bible (DBY)

and [they of] Sheba fell [upon them] and took them, and the servants have they smitten with the edge of the sword; and I only am escaped, alone, to tell thee.

Webster’s Bible (WBT)

And the Sabeans fell upon them, and took them away; yes, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only have escaped alone to tell thee.

World English Bible (WEB)

and the Sabeans attacked, and took them away. Yes, they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and Sheba doth fall, and take them, and the young men they have smitten by the mouth of the sword, and I am escaped — only I alone — to declare `it’ to thee.’

யோபு 1:15 in English

sapaeyar Avaikalmael Vilunthu Avaikalaich Saayththukkonnduponaarkal; Vaelaiyaatkalaiyum Pattayakkarukkinaal Vettippottarkal; Naan Oruvan Maaththiram Thappi, Athai Umakku Arivikkumpati Vanthaen Entan.


Read Full Chapter : Job 1