தமிழ்

Job 11:2 in Tamil

யோபு 11:2
ஏராளமான வார்த்தைகளுக்கு உத்தரவு சொல்லவேண்டாமோ? வாய்ச்சாலகன் நீதிமானாய் விளங்குவானோ?


யோபு 11:2 in English

aeraalamaana Vaarththaikalukku Uththaravu Sollavaenndaamo? Vaaychchaாlakan Neethimaanaay Vilanguvaano?


Read Full Chapter : Job 11