தமிழ்

Joshua 10:23 in Tamil

யோசுவா 10:23
அவர்கள் அப்படியே செய்து, எருசலேமின் ராஜாவும், எபிரோனின் ராஜாவும், யர்மூத்தின் ராஜாவும், லாகீசின் ராஜாவும், எக்லோனின் ராஜாவுமாகிய அந்த ஐந்து ராஜாக்களையும் அந்தக் கெபியிலிருந்து அவனிடத்திற்கு வெளியே கொண்டுவந்தார்கள்.

Joshua 10:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon.

American Standard Version (ASV)

And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon.

Bible in Basic English (BBE)

And they did so, and made those five kings come out of the hole to him, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon.

Darby English Bible (DBY)

And they did so, and brought forth to him those five kings out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon.

Webster’s Bible (WBT)

And they did so, and brought those five kings to him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon.

World English Bible (WEB)

They did so, and brought forth those five kings to him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they do so, and bring out unto him these five kings from the cave: the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon.

யோசுவா 10:23 in English

avarkal Appatiyae Seythu, Erusalaemin Raajaavum, Epironin Raajaavum, Yarmooththin Raajaavum, Laageesin Raajaavum, Eklonin Raajaavumaakiya Antha Ainthu Raajaakkalaiyum Anthak Kepiyilirunthu Avanidaththirku Veliyae Konnduvanthaarkal.


Read Full Chapter : Joshua 10