தமிழ்

Joshua 22:30 in Tamil

யோசுவா 22:30
ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசே புத்திரரும் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை ஆசாரியனாகிய பினெகாசும், அவனோடே இருந்த சபையின் பிரபுக்களும், இஸ்ரவேலுடைய ஆயிரவரின் தலைவரும் கேட்டபோது, அது அவர்கள் பார்வைக்கு நன்றாயிருந்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Joshua 22:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when Phinehas the priest, and the princes of the congregation and heads of the thousands of Israel which were with him, heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spake, it pleased them.

American Standard Version (ASV)

And when Phinehas the priest, and the princes of the congregation, even the heads of the thousands of Israel that were with him, heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spake, it pleased them well.

Bible in Basic English (BBE)

Then Phinehas the priest and the chiefs of the meeting and the heads of the families of Israel who were with him, hearing what the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh said, were pleased.

Darby English Bible (DBY)

And when Phinehas the priest and the princes of the assembly and the heads of the thousands of Israel that were with him heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spoke, it was good in their sight.

Webster’s Bible (WBT)

And when Phinehas the priest, and the princes of the congregation, and heads of the thousands of Israel who were with him, heard the words that the children of Reuben, and the children of Gad, and the children of Manasseh spoke, it pleased them.

World English Bible (WEB)

When Phinehas the priest, and the princes of the congregation, even the heads of the thousands of Israel that were with him, heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spoke, it pleased them well.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Phinehas the priest, and the princes of the company, and the heads of the thousands of Israel, who `are’ with him, hear the words which the sons of Reuben, and the sons of Gad, and the sons of Manasseh have spoken, and it is good in their eyes.

யோசுவா 22:30 in English

roopan Puththirarum Kaath Puththirarum Manaase Puththirarum Sollukira Vaarththaikalai Aasaariyanaakiya Pinekaasum, Avanotae Iruntha Sapaiyin Pirapukkalum, Isravaelutaiya Aayiravarin Thalaivarum Kaettapothu, Athu Avarkal Paarvaikku Nantayirunthathu.


Read Full Chapter : Joshua 22