தமிழ்

Judges 1:4 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 1:4
யூதா எழுந்துபோனபோது, கர்த்தர் கானானியரையும் பெரிசியரையும் அவர்கள் கையிலே ஒப்புக்கொடுத்தார்; அவர்கள் பேசேக்கிலே பதினாயிரம்பேரையும் வெட்டினார்கள்.

Judges 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Judah went up; and the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand: and they slew of them in Bezek ten thousand men.

American Standard Version (ASV)

And Judah went up; and Jehovah delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand: and they smote of them in Bezek ten thousand men.

Bible in Basic English (BBE)

And Judah went up; and the Lord gave the Canaanites and the Perizzites into their hands; and they overcame ten thousand of them in Bezek.

Darby English Bible (DBY)

Then Judah went up and the LORD gave the Canaanites and the Per’izzites into their hand; and they defeated ten thousand of them at Bezek.

Webster’s Bible (WBT)

And Judah went up, and the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand: and they slew of them in Bezek ten thousand men.

World English Bible (WEB)

Judah went up; and Yahweh delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand: and they struck of them in Bezek ten thousand men.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Judah goeth up, and Jehovah giveth the Canaanite and the Perizzite into their hand, and they smite them in Bezek — ten thousand men;

நியாயாதிபதிகள் 1:4 in English

yoothaa Elunthuponapothu, Karththar Kaanaaniyaraiyum Perisiyaraiyum Avarkal Kaiyilae Oppukkoduththaar; Avarkal Paesekkilae Pathinaayirampaeraiyum Vettinaarkal.


Read Full Chapter : Judges 1