தமிழ்

Judges 13:19 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 13:19
மனோவா போய், வெள்ளாட்டுக் குட்டியையும், போஜனபலியையும் கொண்டுவந்து, அதைக் கன்மலையின்மேல் கர்த்தருக்குச் செலுத்தினான்; அப்பொழுது மனோவாவும் அவன் மனைவியும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், அதிசயம் விளங்கினது.

Judges 13:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

So Manoah took a kid with a meat offering, and offered it upon a rock unto the LORD: and the angel did wonderously; and Manoah and his wife looked on.

American Standard Version (ASV)

So Manoah took the kid with the meal-offering, and offered it upon the rock unto Jehovah: and `the angel’ did wondrously, and Manoah and his wife looked on.

Bible in Basic English (BBE)

So Manoah took the young goat with its meal offering, offering it on the rock to the Lord, who did strange things.

Darby English Bible (DBY)

So Mano’ah took the kid with the cereal offering, and offered it upon the rock to the LORD, to him who works wonders.

Webster’s Bible (WBT)

So Manoah took a kid, with a meat-offering, and offered it upon a rock to the LORD; and the angel did wonderously, and Manoah and his wife looked on.

World English Bible (WEB)

So Manoah took the kid with the meal-offering, and offered it on the rock to Yahweh: and [the angel] did wondrously, and Manoah and his wife looked on.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Manoah taketh the kid of the goats, and the present, and offereth on the rock to Jehovah, and He is doing wonderfully, and Manoah and his wife are looking on,

நியாயாதிபதிகள் 13:19 in English

manovaa Poy, Vellaattuk Kuttiyaiyum, Pojanapaliyaiyum Konnduvanthu, Athaik Kanmalaiyinmael Karththarukkuch Seluththinaan; Appoluthu Manovaavum Avan Manaiviyum Paarththukkonntirukkaiyil, Athisayam Vilanginathu.


Read Full Chapter : Judges 13