தமிழ்

Leviticus 4:12 in Tamil

லேவியராகமம் 4:12
காளை முழுவதையும் பாளயத்துக்குப் புறம்பே சாம்பல் கொட்டுகிற சுத்தமான இடத்திலே கொண்டுபோய், கட்டைகளின்மேல் போட்டு, அக்கினியாலே சுட்டெரிக்கக் கடவன்; சாம்பல் கொட்டியிருக்கிற இடத்திலே அதைச் சுட்டெரிக்கக்கடவன்.


லேவியராகமம் 4:12 in English

kaalai Muluvathaiyum Paalayaththukkup Purampae Saampal Kottukira Suththamaana Idaththilae Konndupoy, Kattaைkalinmael Pottu, Akkiniyaalae Sutterikkak Kadavan; Saampal Kottiyirukkira Idaththilae Athaich Sutterikkakkadavan.


Read Full Chapter : Leviticus 4