தமிழ்

Luke 24:8 in Tamil

லூக்கா 24:8
அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவுகூர்ந்து,


லூக்கா 24:8 in English

appoluthu Avarkal Avarutaiya Vaarththaikalai Ninaivukoornthu,


Read Full Chapter : Luke 24