தமிழ்

Luke 6:7 in Tamil

லூக்கா 6:7
அப்பொழுது வேதபாரகரும் பரிசேயரும் அவரிடத்தில் குற்றம் பிடிக்கும்படி, ஓய்வுநாளில் சொஸ்தமாக்குவாரோ என்று அவர்மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள்.

Luke 6:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.

American Standard Version (ASV)

And the scribes and the Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath; that they might find how to accuse him.

Bible in Basic English (BBE)

And the scribes and Pharisees were watching him to see if he would make him well on the Sabbath, so that they might be able to say something against him.

Darby English Bible (DBY)

And the scribes and the Pharisees were watching if he would heal on the sabbath, that they might find something of which to accuse him.

World English Bible (WEB)

The scribes and the Pharisees watched him, to see whether he would heal on the Sabbath, that they might find an accusation against him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the scribes and the Pharisees were watching him, if on the sabbath he will heal, that they might find an accusation against him.

லூக்கா 6:7 in English

appoluthu Vaethapaarakarum Pariseyarum Avaridaththil Kuttam Pitikkumpati, Oyvunaalil Sosthamaakkuvaaro Entu Avarmael Nnokkamaayirunthaarkal.


Read Full Chapter : Luke 6