என்னோடிரும்

என்னோடிரும் (2)
இன்ப இயேசுவே என்னோடிரும்
என்னில் வல்லமை பெலனும் ஒன்றுமில்லை
அன்பின் இரட்சகா என்னோடிரும்

என்னோடிரும் Lyrics in English

ennotirum (2)
inpa Yesuvae ennotirum
ennil vallamai pelanum ontumillai
anpin iratchakaa ennotirum

PowerPoint Presentation Slides for the song என்னோடிரும்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites