தமிழ்

கொண்டாடுவோம் (2)

கொண்டாடுவோம் (2)
கர்த்தரில் ஜெயம் கொண்டாடுவோம்
வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார்
கர்த்தர் பெரும் காரியம் செய்திட்டார்
கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம்

கொண்டாடுவோம் (2) Lyrics in English

konndaaduvom (2)
karththaril jeyam konndaaduvom
valla perum kaariyam seythittar
karththar perum kaariyam seythittar
karththarin jeyam konndaaduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song கொண்டாடுவோம் (2)

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites