தமிழ்

Aabiragamai Aasirvathitha Aandava - ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவா அருளுமே

ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவா அருளுமே

1. செல்வி மணமகள் – XXXXXம்
செல்வன் மணமகன் – YYYYYம் -ஆ…
என்றும் ஆசி பெற்று இனிது வாழவே
வாழவே! வாழவே!! வாழவே!!!
என்றும் ஆசிபெற்று இணைந்து வாழவே
இல்லறமாம் இன்ப நல்லறச் சோலையில்
இன்னிசை யெழுப்பி இங்கிதமாய் இனி
இணைந்து வாழவே!

2. கல்லின் மனைபோல கணவனும்
இல்லின் விளக்கென காகையும் – ஆ…
என்றும் ஆசி பெற்று இனிது வாழவே
வாழவே! வாழவே!! வாழவே!!!
என்றும் ஆசிபெற்று இணைந்து வாழவே
நன்கலமாம் பல நன்மக்களைப் பெற்று
நானிலந்தனிலே நல்லோர் நலம் நாடி
நல்வாழ்வு வாழவே!

Aabiragamai Aasirvathitha Aandava Lyrics in English

aapirakaamai aaseervathiththa aanndavaa arulumae

1. selvi manamakal - XXXXXm
selvan manamakan - YYYYYm -aa…
entum aasi pettu inithu vaalavae
vaalavae! vaalavae!! vaalavae!!!
entum aasipettu innainthu vaalavae
illaramaam inpa nallarach solaiyil
innisai yeluppi ingithamaay ini
innainthu vaalavae!

2. kallin manaipola kanavanum
illin vilakkena kaakaiyum - aa…
entum aasi pettu inithu vaalavae
vaalavae! vaalavae!! vaalavae!!!
entum aasipettu innainthu vaalavae
nankalamaam pala nanmakkalaip pettu
naanilanthanilae nallor nalam naati
nalvaalvu vaalavae!

PowerPoint Presentation Slides for the song Aabiragamai Aasirvathitha Aandava

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites