தமிழ்

Aananthamaai Naame Aarparippome - ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே

1. ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே

அருமையாம் இயேசு நமக்களித்த

அளவில்லாக் கிருபை பெரிதல்லவோ

அனுதின ஜீவியத்தில்

பல்லவி

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே 

உன் அற்புத தேவனையே ஸ்தோத்திரி 

பொங்கிடுதே என் உள்ளத்திலே

பேரன்பின் பெரு வெள்ளமே

2. கருணையாய் இதுவரை கைவிடாமலே

கண்மணிபோல் எமைக் காத்தாரே

கவலைகள் போக்கி கண்ணீர் துடைத்தார்

கருத்துடன் பாடிடுவோம் — ஆத்துமமே

3. படகிலே படுத்து உறங்கினாலும்

கடும் புயல் அடித்து கவிழ்த்தினாலும்

கடலையுங் காற்றையும் அமர்த்தியெமைக் 

காப்பாரே அல்லேலூயா — ஆத்துமமே

4. யோர்தானைக் கடப்போம் அவர் பெலத்தால்

எரிகோவைத் தகர்ப்போம் அவர் துதியால்

இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்தே

என்றென்றுமாய் வாழ்வோம் — ஆத்துமமே

5. பரிசுத்தவான்களின் பாடுகளெல்லாம் 

அதி சீக்கிரமாய் முடிகிறதே

விழிப்புடன் கூடித் தரித்திருப்போம்

விரைந்தவர் வந்திடுவார் — ஆத்துமமே

Aananthamaai Naame Aarparippome Lyrics in English

1. aananthamaay naamae aarpparippomae

arumaiyaam Yesu namakkaliththa

alavillaak kirupai perithallavo

anuthina jeeviyaththil

pallavi

aaththumamae en mulu ullamae 

un arputha thaevanaiyae sthoththiri 

pongiduthae en ullaththilae

paeranpin peru vellamae

2. karunnaiyaay ithuvarai kaividaamalae

kannmannipol emaik kaaththaarae

kavalaikal pokki kannnneer thutaiththaar

karuththudan paadiduvom — aaththumamae

3. padakilae paduththu uranginaalum

kadum puyal atiththu kavilththinaalum

kadalaiyung kaattaைyum amarththiyemaik 

kaappaarae allaelooyaa — aaththumamae

4. yorthaanaik kadappom avar pelaththaal

erikovaith thakarppom avar thuthiyaal

Yesuvin naamaththil jeyam eduththae

ententumaay vaalvom — aaththumamae

5. parisuththavaankalin paadukalellaam 

athi seekkiramaay mutikirathae

vilippudan kootith thariththiruppom

virainthavar vanthiduvaar — aaththumamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aananthamaai Naame Aarparippome

by clicking the fullscreen button in the Top left