தமிழ்

Aaraathippoem Iyaesu Raajanai - ஆராதிப்போம் இயேசு ராஜனை

ஆராதிப்போம் இயேசு ராஜனை
இராக்காலத்தில் நிற்கும் ஊழியரே
நம் கைகளை உயர்த்தி நேராய்
ஆராதிப்போம் இயேசு ராஜனை

ருசித்துப்பார் இயேசு நல்லவர்
தூக்கினாரே சேற்றினின்றே
நிறுத்தினாரே கன்மல் மேல்
புதுப்பாட்டை எந்தன் நாவில் தந்தார்
துதி பாடிடுவேன்

Come bless the Lord, all ye servants of the Lord,

Who stand by night, in the house of the Lord;

Lift up your hands, in the Holy place,

And bless the Lord, and bless the Lord.

 

O taste and see that the Lord is good,

O taste and see that the Lord is good,

O taste and see that the Lord is good,

Blessed is the man who trusts in Him.

 

He lifted me up from the miry clay,

And set my feet on the rock to stay,

He put a song in my heart to sing,

A song of praise, a song of praise.

 

Aaraathippoem Iyaesu Raajanai Lyrics in English

aaraathippom Yesu raajanai
iraakkaalaththil nirkum ooliyarae
nam kaikalai uyarththi naeraay
aaraathippom Yesu raajanai

rusiththuppaar Yesu nallavar
thookkinaarae settininte
niruththinaarae kanmal mael
puthuppaattaை enthan naavil thanthaar
thuthi paadiduvaen

Come bless the Lord, all ye servants of the Lord,

Who stand by night, in the house of the Lord;

Lift up your hands, in the Holy place,

And bless the Lord, and bless the Lord.

 

O taste and see that the Lord is good,

O taste and see that the Lord is good,

O taste and see that the Lord is good,

Blessed is the man who trusts in Him.

 

He lifted me up from the miry clay,

And set my feet on the rock to stay,

He put a song in my heart to sing,

A song of praise, a song of praise.

 

PowerPoint Presentation Slides for the song Aaraathippoem Iyaesu Raajanai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites