தமிழ்

Aarathika Therinthedutheer - ஆராதிக்க தெரிந்தெடுத்தீர்

ஆராதிக்க தெரிந்தெடுத்தீர்
கிருபையாக இரட்சித்தீர் – உயிர்
உள்ளவரை உம்மைப் பாடுவேன்
நான் உள்ளளவும் உம்மைத் துதிப்பேன்

எகிப்தில் இருந்து கூட்டி வந்தீர்
இடர்கள் எல்லாம் கடக்க செய்தீர்
எல்லாம் ஆராதிக்கத்தானே – உம்மை

பாவசாபம் எல்லாமே நீங்க செய்தீர்
பரிசுத்த ஜாதியாக மாற்றிவிட்டீர்
எல்லாம் ஆராதிக்கத்தானே – உம்மை

அந்தகார இருளிலிருந்து அழைத்து வந்தீர்
ஆச்சரிய ஒளிக்குள் அழைத்து சென்றீர்
எல்லாம் அராதிக்கத்தானே – உம்மை

Aarathika therinthedutheer Lyrics in English

aaraathikka therintheduththeer
kirupaiyaaka iratchiththeer – uyir
ullavarai ummaip paaduvaen
naan ullalavum ummaith thuthippaen

ekipthil irunthu kootti vantheer
idarkal ellaam kadakka seytheer
ellaam aaraathikkaththaanae – ummai

paavasaapam ellaamae neenga seytheer
parisuththa jaathiyaaka maattivittir
ellaam aaraathikkaththaanae – ummai

anthakaara irulilirunthu alaiththu vantheer
aachchariya olikkul alaiththu senteer
ellaam araathikkaththaanae – ummai

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathika therinthedutheer

by clicking the fullscreen button in the Top left