தமிழ்

Aathaaram Nee Thaan Aiyaa - ஆதாரம் நீ தான் ஐயா என்துரையே

ஆதாரம் நீ தான் ஐயா , என்துரையே,
ஆதாரம் நீ தான் ஐயா

சூதாம் உலகில்நான் தீதால் மயங்கையில்

1. மாதா பிதாவெனைத் தீதாய் மதிக்கையில்
மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா , எளியன்மேல்,
மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா , எளியனுக்கு — ஆதாரம்

2. நாம் , நாம் துணையென நயந்துரை சொன்னவர்
நட்டாற்றில் விட்டாரையா ; தனியனை
நட்டாற்றில் விட்டாரையா ; தனியனுக்கு — ஆதாரம்

3. கற்றோர் பெருமையே , மற்றோர் அருமையே
வற்றாக் கிருபை நதியே , என்பதியே
வற்றாக் கிருபை நதியே , என்பதியே — ஆதாரம்

4. சோதனை யடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து
துக்கம் மிகுவேளையில் என் சுகிர்தமே,
துக்கம் மிகுவேளையில் , உன் தாசனுக்கு — ஆதாரம்

Aathaaram Nee Thaan Aiyaa Lyrics in English

aathaaram nee thaan aiyaa , enthuraiyae,
aathaaram nee thaan aiyaa

soothaam ulakilnaan theethaal mayangaiyil

1. maathaa pithaavenaith theethaay mathikkaiyil
mattaோrkkup pattethaiyaa , eliyanmael,
mattaோrkkup pattethaiyaa , eliyanukku — aathaaram

2. naam , naam thunnaiyena nayanthurai sonnavar
nattattil vittaraiyaa ; thaniyanai
nattattil vittaraiyaa ; thaniyanukku — aathaaram

3. kattaோr perumaiyae , mattaோr arumaiyae
vattaாk kirupai nathiyae , enpathiyae
vattaாk kirupai nathiyae , enpathiyae — aathaaram

4. sothanai yadarnthu vaethanai thodarnthu
thukkam mikuvaelaiyil en sukirthamae,
thukkam mikuvaelaiyil , un thaasanukku — aathaaram

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathaaram Nee Thaan Aiyaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites