தமிழ்

Aathium Neerae Anthamum - ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே

ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே
மாறிடா நேசர் துதி உமக்கே
தேவ சபையில் வாழ்த்திப் புகழ்ந்து
எந்நாளும் துதித்திடுவோம்

தூதர்கள் போற்றும் தூயவரே
துதிகளின் பாத்திரர் தேவரீரே
உந்தனின் சமூகம் ஆனந்தமே
உந்தனைப் போற்றி புகழ்ந்திடுவோம்

வல்லமை ஞானம் மிகுந்தவரே
வையகம் அனைத்தையும் காப்பவரே
ஆயிரம் பேர்களில் சிறந்தவராம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் மகிழ்ந்திடுவோம்

செய்கையில் மகத்துவம் உடையவரே
இரக்கமும் உருக்கமும் நிறைந்தவரே
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுடனே
பரிசுத்த தேவனை வாழ்த்திடுவோம்

ஆண்டவர் இயேசுவை தொழுதிடுவோம்
ஆவியில் நிறைந்தே கலத்திடுவோம்
உண்மையும் நேர்மையும் காத்தென்றுமே
உத்தம தேவனை பணிந்திடுவோம்

ஸ்தோத்திர பலிதனை செலுத்திடுவோம்
பாத்திரர் அவரை உயர்த்திடுவோம்
மகிமையும் கனமும் துதிகளையே

Aathium Neerae Anthamum Lyrics in English

aathiyum neerae anthamum neerae

maaridaa naesar thuthi umakkae

thaeva sapaiyil vaalththip pukalnthu

ennaalum thuthiththiduvom

thootharkal pottum thooyavarae

thuthikalin paaththirar thaevareerae

unthanin samookam aananthamae

unthanaip potti pukalnthiduvom

vallamai njaanam mikunthavarae

vaiyakam anaiththaiyum kaappavarae

aayiram paerkalil siranthavaraam

aanndavar Yesuvin makilnthiduvom

seykaiyil makaththuvam utaiyavarae

irakkamum urukkamum nirainthavarae

parisuththa sthalaththil thuthiyudanae

parisuththa thaevanai vaalththiduvom

aanndavar Yesuvai tholuthiduvom

aaviyil nirainthae kalaththiduvom

unnmaiyum naermaiyum kaaththentumae

uththama thaevanai panninthiduvom

sthoththira palithanai seluththiduvom

paaththirar avarai uyarththiduvom

makimaiyum kanamum thuthikalaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathium Neerae Anthamum

by clicking the fullscreen button in the Top left