தமிழ்

Aathmamae, Un Aanndavarin

1. ஆத்மமே, உன் ஆண்டவரின்
திருப்பாதம் பணிந்து,
மீட்பு, சுகம், ஜீவன், அருள்
பெற்றதாலே துதித்து,
அல்லேலுயா, என்றென்றைக்கும்
நித்திய நாதரைப்போற்று.

2. நம் பிதாக்கள் தாழ்வில் பெற்ற
தயை நன்மைக்காய் துதி;
கோபங்கொண்டும் அருள் ஈயும்
என்றும் மாறாதோர் துதி;
அல்லேலுயா, அவர் உண்மை
மா மகிமையாம் துதி.

3. தந்தை போல் மா தயை உள்ளோர்;
நீச மண்ணோர் நம்மையே
அன்பின் கரம் கொண்டு தாங்கி
மாற்றார் வீழ்த்திக் காப்பாரே!
அல்லேலுயா, இன்னும் அவர்
அருள் விரிவானதே.

4. என்றும் நின்றவர் சமுகம்
போற்றும் தூதர் கூட்டமே,
நாற்றிசையும் நின்றெழுத்து
பணிவர் நீர் பக்தரே;
அல்லேலுயா, அனைவோரும்
அன்பின் தெய்வம் போற்றுமே.

Aathmamae, Un Aanndavarin Lyrics in English

1. aathmamae, un aanndavarin
thiruppaatham panninthu,
meetpu, sukam, jeevan, arul
pettathaalae thuthiththu,
allaeluyaa, ententaikkum
niththiya naatharaippottu.

2. nam pithaakkal thaalvil petta
thayai nanmaikkaay thuthi;
kopangaொnndum arul eeyum
entum maaraathor thuthi;
allaeluyaa, avar unnmai
maa makimaiyaam thuthi.

3. thanthai pol maa thayai ullor;
neesa mannnnor nammaiyae
anpin karam konndu thaangi
maattaாr veelththik kaappaarae!
allaeluyaa, innum avar
arul virivaanathae.

4. entum nintavar samukam
pottum thoothar koottamae,
naattisaiyum ninteluththu
pannivar neer paktharae;
allaeluyaa, anaivorum
anpin theyvam pottumae.

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathmamae, Un Aanndavarin

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites