தமிழ்

Aathuma Kartharai Thuthikkirathe - ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே என்றன்

ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே – என்றன்
ஆவியும் அவரில் களிக்கின்றதே – இதோ!

நேர்த்தியாய்ப் பாடுவேன் நிதங்கனிந்தே
எந்தன் பார்த்திபனுட பதந் தினம்பணிந்தே – இதோ!

1.அடிமையின் தாழ்மையைப் பார்த்தாரே – என்னை
அனைவரும் பாக்கிய மென்பாரே
முடிவில்லா மகிமை செய்தாரே – பல
முடையவர் பரிசுத்தர் என்பாரே – இதோ! – ஆத்துமா

2.பயப்படும் பக்தருக் கிரங்குகிறார் – நரர்
பார்த்திட பெருஞ்செயல் புரிகின்றார்
உயர்த்திடு நரர்களைச் சிதறடிப்பார் – தன்னை
உகந்தவர் தாழ்த்திடில் உயர்த்துகின்றார் – இதோ! – ஆத்துமா

3.முற்பிதாக்களுக்கவர் சொன்னதுபோல் – அந்த
முனியாபி ராமுட ஜனமதன்பால்
நட்புடன் நினை வொடு நல்லிஸரேல் – அவன்
நலம்பெற ஆதரித் தார்மறவேல் – இதோ! – ஆத்துமா

Aathuma Kartharai Thuthikkirathe Lyrics in English

aaththumaa karththaraith thuthikkintathae - entan

aaviyum avaril kalikkintathae - itho!

naerththiyaayp paaduvaen nithanganinthae

enthan paarththipanuda pathan thinampanninthae - itho!

1.atimaiyin thaalmaiyaip paarththaarae - ennai

anaivarum paakkiya menpaarae

mutivillaa makimai seythaarae - pala

mutaiyavar parisuththar enpaarae - itho! - aaththumaa

2.payappadum paktharuk kirangukiraar - narar

paarththida perunjaெyal purikintar

uyarththidu nararkalaich sitharatippaar - thannai

ukanthavar thaalththitil uyarththukintar - itho! - aaththumaa

3.murpithaakkalukkavar sonnathupol - antha

muniyaapi raamuda janamathanpaal

natpudan ninai vodu nallisarael - avan

nalampera aatharith thaarmaravael - itho! - aaththumaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathuma Kartharai Thuthikkirathe

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites