தமிழ்

Aaviye Thooya Aaviye - ஆவியே தூய ஆவியே

ஆவியே தூய ஆவியே
ஆவியே தூய ஆவியே

சுகம் தாரும் தேவ ஆவியே
பெலன் தாரும் தூய ஆவியே

ஜெயம் தாரும் தேவ ஆவியே
வரம் தாரும் தூய ஆவியே

தாயிலும் மேலாக நேசித்தீரே
தந்தையிலும் மேலாக அரவணைத்தீர்

யாருமே இல்லாமல் தவிக்கும்போது
நீரே வந்து என்னை ஆதரித்தீர்

Aaviye Thooya Aaviye Lyrics in English

aaviyae thooya aaviyae
aaviyae thooya aaviyae

sukam thaarum thaeva aaviyae
pelan thaarum thooya aaviyae

jeyam thaarum thaeva aaviyae
varam thaarum thooya aaviyae

thaayilum maelaaka naesiththeerae
thanthaiyilum maelaaka aravannaiththeer

yaarumae illaamal thavikkumpothu
neerae vanthu ennai aathariththeer

PowerPoint Presentation Slides for the song Aaviye Thooya Aaviye

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites