தமிழ்

Abrahamin Devane Esaakin Devane - ஆபிரகாமின் தேவனே

ஆபிரகாமின் தேவனே
ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவரீரே

உம் நாமத்தோடவே என் பெயரை இணையுமே
ஆனந்தம் அடைந்திடுவேன்

தானியேலின் தேவன் நீரே
சிங்கத்தின் வாயைக் கட்டினீரே
தேவாதி தேவனே வாழ்க
ராஜாதி ராஜாவே வாழ்க

சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நெகோவை
அவியாமல் அக்கினியிலே காத்தவரே
பாதுகாக்கும் இயேசு நாமம்
பரலோகம் சேர்த்திடும் நாமம்

பவுலும் சீலாவும் சிறையிலே
கட்டுகளை அறுத்துக் காத்தவரே
பரிசுத்த ஆவியே வாழ்க
திரியேக தேவனே வாழ்க

Abrahamin Devane Esaakin Devane Lyrics in English

aapirakaamin thaevanae

eesaakkin thaevanae, yaakkopin thaevareerae

um naamaththodavae en peyarai innaiyumae

aanantham atainthiduvaen

thaaniyaelin thaevan neerae

singaththin vaayaik kattineerae

thaevaathi thaevanae vaalka

raajaathi raajaavae vaalka

saathraak, maeshaak, aapaethnekovai

aviyaamal akkiniyilae kaaththavarae

paathukaakkum Yesu naamam

paralokam serththidum naamam

pavulum seelaavum siraiyilae

kattukalai aruththuk kaaththavarae

parisuththa aaviyae vaalka

thiriyaeka thaevanae vaalka

PowerPoint Presentation Slides for the song Abrahamin Devane Esaakin Devane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites