தமிழ்

Adhisayam Seivar Devan - அதிசயம் செய்வார் தேவன்

1. அதிசயம் செய்வார் தேவன்
அற்புதம் செய்வார் இயேசு
ஆண்டவர் வாக்கை நம்பு
நிச்சயம் வாழ்வு உண்டு

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை (4)

2. இழந்ததைத் திரும்ப தருவார்
தேசம் தன் பலனைக் கொடுக்கும்
கர்த்தர் நன்மை அருள்வார்
என்றும் துதித்திடுவாய் — வெட்கப்பட்டு

3. களங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும்
என்ணெயும் ரசமும் வழியும்
வஸ்துக்கள் நிரம்பிய வீடும்
தோட்டங்கள் துரவுகள் தருவார் — வெட்கப்பட்டு

4. தேவனின் வாக்கை நம்பு
திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வாய்
உன்னதர் உன்னோடு உண்டு
திருப்தியாக வாழ்வாய் — வெட்கப்பட்டு

தடைகள் தகர்ந்து போகும் (4)

ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும் (4)

Adhisayam Seivar Devan Lyrics in English

1. athisayam seyvaar thaevan

arputham seyvaar Yesu

aanndavar vaakkai nampu

nichchayam vaalvu unndu

vetkappattup povathillai (4)

2. ilanthathaith thirumpa tharuvaar

thaesam than palanaik kodukkum

karththar nanmai arulvaar

entum thuthiththiduvaay — vetkappattu

3. kalangal thaaniyaththaal nirampum

ennneyum rasamum valiyum

vasthukkal nirampiya veedum

thottangal thuravukal tharuvaar — vetkappattu

4. thaevanin vaakkai nampu

thirumpap pettuk kolvaay

unnathar unnodu unndu

thirupthiyaaka vaalvaay — vetkappattu

thataikal thakarnthu pokum (4)

aanndavar vaakku palikkum (4)

PowerPoint Presentation Slides for the song Adhisayam Seivar Devan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites