தமிழ்

Allelujah Paaduvom Arparithu Pottruvom - ஆல்லேலூயா பாடுவோம்

ஆல்லேலூயா பாடுவோம்
ஆர்ப்பரித்து போற்றுவோம்

உயிர்த்தெழுந்தார் நம் இயேசு
மரணத்தை ஜெயித்தெழுந்தார்
இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார்
நம்மை என்றென்றும் நடத்துவார்

ஆல்லேலூயா பாடுவோம்
ஆர்ப்பரித்து போற்றுவோம்
உயிரோடு எழுந்த இயேசுவை
என்றென்றும் ஆராதிப்போம்

Allelujah Paaduvom Arparithu Pottruvom Lyrics in English

aallaelooyaa paaduvom

aarppariththu pottuvom

uyirththelunthaar nam Yesu

maranaththai jeyiththelunthaar

intum uyirodu irukkiraar

nammai ententum nadaththuvaar

aallaelooyaa paaduvom

aarppariththu pottuvom

uyirodu eluntha Yesuvai

ententum aaraathippom

PowerPoint Presentation Slides for the song Allelujah Paaduvom Arparithu Pottruvom

by clicking the fullscreen button in the Top left