தமிழ்

Alugai Seiypavare Abishegam - ஆளுகை செய்பவரே அபிஷேகம் தருபவரே

ஆளுகை செய்பவரே அபிஷேகம் தருபவரே
ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை

ஆராதனை ஆராதனை

அழகிலே சிறந்தவரே ஆராதனை
அன்பின் பிறப்பிடமே ஆராதனை

வாழ்க்கையின் ஆதாரமே ஆராதனை
வாழ்வெல்லாம் காப்பவரே ஆராதனை

ஏக்கங்கள் தீர்ப்பவரே ஆராதனை
எல்லாம் தருபவரே ஆராதனை

தாய்போல அணைப்பவரே
தகப்பனாய் சுமப்பவரே ஆராதனை

Alugai seiypavare abishegam Lyrics in English

aalukai seypavarae apishaekam tharupavarae
aaraathanai umakkae aaraathanai

aaraathanai aaraathanai

alakilae siranthavarae aaraathanai
anpin pirappidamae aaraathanai

vaalkkaiyin aathaaramae aaraathanai
vaalvellaam kaappavarae aaraathanai

aekkangal theerppavarae aaraathanai
ellaam tharupavarae aaraathanai

thaaypola annaippavarae
thakappanaay sumappavarae aaraathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Alugai seiypavare abishegam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites