தமிழ்

Analaavi Thinanthoerum - அனலாவி தினந்தோறும் எனையாளவேண்டும்

அனலாவி தினந்தோறும் எனையாளவேண்டும்
அவியாமல் நிறைவோடு எனை காக்க வேண்டும்
 
அருள்மாரி நதியாக எனில் பாய்ந்து ஓடும்
கனிவோடும் துணிவோடும் பணிசெய்யத் தூண்டும்
   
1.தெய்வீக சாயல் எனதாக வேண்டும் – என்
நிலையான செல்வம் நீராக வேண்டும்
ஆயுள் எல்லாம் நான் கனிதர வேண்டும் – உம்
வார்த்தைää என் வாழ்வை செழிப்பாக்க வேண்டும்
  
2.நித்திய பார்வை நல்நோக்கம் வேண்டும் – என்
இதயத்தின் எண்ணங்கள் நீர் காணவேண்டும்
பலன்தரும் உம்மீது மனம் ஊன்றவேண்டும் – என்
ஆசை பசி தாகம் நீராக வேண்டும்
   
3.விசுவாசம் எனக்குள்ளே நிலைத்தோங்க வேண்டும் – என்
ஜனமெல்லாம் இயேசுவை பணிந்தாக வேண்டும்
வழிவழியாய் வாழ்ந்தும்மை  சேவிக்கவேண்டும் – என்
தாய்நாடு சிலுவைக்கு சரணாகவேண்டும்
    
4.களங்கமில்லாமல் நான் வாழ்ந்திடவேண்டும் – என்
காலமெல்லாம் உம் பணிசெய்யவேண்டும்
கடமை முடித்தே நான் கண்மூடவேண்டும் – பின்
மகிமையில் உம்முகம் தரிசிக்கவேண்டும்

Analaavi Thinanthoerum Lyrics in English

analaavi thinanthorum enaiyaalavaenndum
aviyaamal niraivodu enai kaakka vaenndum
 
arulmaari nathiyaaka enil paaynthu odum
kanivodum thunnivodum panniseyyath thoonndum
   
1.theyveeka saayal enathaaka vaenndum – en
nilaiyaana selvam neeraaka vaenndum
aayul ellaam naan kanithara vaenndum – um
vaarththaiää en vaalvai selippaakka vaenndum
  
2.niththiya paarvai nalNnokkam vaenndum – en
ithayaththin ennnangal neer kaanavaenndum
palantharum ummeethu manam oontavaenndum – en
aasai pasi thaakam neeraaka vaenndum
   
3.visuvaasam enakkullae nilaiththonga vaenndum – en
janamellaam Yesuvai panninthaaka vaenndum
valivaliyaay vaalnthummai  sevikkavaenndum – en
thaaynaadu siluvaikku sarannaakavaenndum
    
4.kalangamillaamal naan vaalnthidavaenndum – en
kaalamellaam um panniseyyavaenndum
kadamai mutiththae naan kannmoodavaenndum – pin
makimaiyil ummukam tharisikkavaenndum

PowerPoint Presentation Slides for the song Analaavi Thinanthoerum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites