தமிழ்

Anathi Snegam Engal Yesuvin - அநாதி ஸ்நேகம்

அநாதி ஸ்நேகம் – (3)
எங்கள் இயேசுவின் ஸ்நேகம்

பரத்தை விட்டு இறங்கி வந்த ஸ்நேகம்
பரலோக மகிமை துறந்து வந்த ஸ்நேகம்
எல்லா ஸ்நேகத்திலும் மகா மேலான ஸ்நேகம் – (2)

1. மறுதலித்த பேதுருவை மனம் திரும்ப செய்த ஸ்நேகம்
காட்டி கொடுத்த யூதாசை கன்னத்தில் அறைந்திடாமல்
ஸ்நேகிதனே என்றழத்தை ஸ்நேகம்
அது மேலான ஸ்நேகம், எங்கள் இயேசுவின் ஸ்நேகம் — அநாதி

2. கண் இழந்த பெலன் இழந்த சிம்சோனையும் நினைத்த ஸ்நேகம்
நினிவேக்குப் போகாமல் திசை மாறி ஓடிய
யோனாவைப் பயன்படுத்திய ஸ்நேகம்
அது மேலான ஸ்நேகம், எங்கள் இயேசுவின் ஸ்நேகம் — அநாதி

Anathi Snegam Engal Yesuvin Lyrics in English

anaathi snaekam – (3)

engal Yesuvin snaekam

paraththai vittu irangi vantha snaekam

paraloka makimai thuranthu vantha snaekam

ellaa snaekaththilum makaa maelaana snaekam – (2)

1. maruthaliththa paethuruvai manam thirumpa seytha snaekam

kaatti koduththa yoothaasai kannaththil arainthidaamal

snaekithanae entalaththai snaekam

athu maelaana snaekam, engal Yesuvin snaekam — anaathi

2. kann ilantha pelan ilantha simsonaiyum ninaiththa snaekam

ninivaekkup pokaamal thisai maari otiya

yonaavaip payanpaduththiya snaekam

athu maelaana snaekam, engal Yesuvin snaekam — anaathi

PowerPoint Presentation Slides for the song Anathi Snegam Engal Yesuvin

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites