தமிழ்

Anbe Anbe Anbe Aaruyir - அன்பே ! அன்பே ! அன்பே !

அன்பே ! அன்பே ! அன்பே !
ஆருயிர் உறவே
ஆனந்தம் ! ஆனந்தமே !

சரணங்கள்

1. ஒருநாள் உம் தயை கண்டேனையா
அந்நாளென்னை வெறுத்தேனையா
உம்தயை பெரிதையா – என் மேல்
உம் தயை பெரிதையா — அன்பே

2. பரலோகத்தின் அருமைப் பொருளே ,
நரலோகரி லன்பேனையா ?
ஆழம் அறிவேனோ – அன்பின்
ஆழம் அறிவேனோ — அன்பே

3. அலைந்தேன் பலநாள் உமையுமறியா
மறந்தே திரிந்த துரோகியை
அணைத்தீர் அன்பாலே – எனையும்
அணைத்தீர் அன்பாலே — அன்பே

4. பூலோகத்தின் பொருளில் மகிமை
அழியும் புல்லின் பூவைப் போல
வாடாதே ஐயா – அன்பு
வாடாதே ஐயா — அன்பே

5. இப்பாரினில் உம் அன்பின் இனிமை
இயம்பற் கியலாதாகில் யான்
இசைக்கவும் எளிதாமோ – பரத்தில்
இசைக்கவும் எளிதாமொ — அன்பே

Anbe Anbe Anbe Aaruyir Lyrics in English

anpae ! anpae ! anpae !

aaruyir uravae

aanantham ! aananthamae !

saranangal

1. orunaal um thayai kanntaenaiyaa

annaalennai veruththaenaiyaa

umthayai perithaiyaa – en mael

um thayai perithaiyaa — anpae

2. paralokaththin arumaip porulae ,

naralokari lanpaenaiyaa ?

aalam arivaeno – anpin

aalam arivaeno — anpae

3. alainthaen palanaal umaiyumariyaa

maranthae thirintha thurokiyai

annaiththeer anpaalae – enaiyum

annaiththeer anpaalae — anpae

4. poolokaththin porulil makimai

aliyum pullin poovaip pola

vaadaathae aiyaa – anpu

vaadaathae aiyaa — anpae

5. ippaarinil um anpin inimai

iyampar kiyalaathaakil yaan

isaikkavum elithaamo – paraththil

isaikkavum elithaamo — anpae

PowerPoint Presentation Slides for the song Anbe Anbe Anbe Aaruyir

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites