தமிழ்

Antha Naal Paakkiya Naal - அந்த நாள் பாக்கிய நாள் நான் மீட்கப்பட்ட

அந்த நாள் பாக்கிய நாள் – நான் மீட்கப்பட்ட
அந்த நாள் பாக்கிய நாள்

அந்தநாள் ஆனந்தநாள், அருமை இரட்சகரென்னை
அன்போடழைத்தெனது அசுத்தங்கள் நீக்கின நாள் — அந்த

1. அன்றே எனக்குப் பேதித்தார் – அவர் வழியில்
அநுதினம் செல்லக் கற்பித்தார்;
என்றும் அவர்மேல் சார்ந்தே இன்ப ஜீவியம் செய்ய
ஏவினார் என் இரட்சகர், எங்கும் எடுத்துரைப்பேனே — அந்த

2. என்றனை அன்றே இழுத்தார்- தமதன்பினால்
இசைவாய்த் தம்முடன் இணைத்தார்;
சொந்தம் நான் அவருக்குச் சொந்தம் அவர் எனக்கு,
இந்த உறுதிபண்ணி இனிய ஐக்கியம் பெற்றேன் — அந்த

3. ஆறுதல்களால் நிறைந்தேன் – அளவில்லாத
ஆசிகளினால் மகிழ்ந்தேன்;
தாறுமாறான உள்ளம் மாறுதலை யடைந்து
மாறாத யேசுவினில் மகிமையாய்த் தங்கப் பெற்றேன் — அந்த

4. அந்நாளில் வாக்குப் பண்ணினேன் – உறுதியாக
எந்நாளும் நான் புதுப்பிப்பேன்;
சொன்ன இவ்வாக்கை நிதம் , சுத்தமாய் நிறைவேற்ற
உன்னத பலம் தாராய் , என்னையாட்கொண்ட தேவா — அந்த

Antha Naal Paakkiya Naal Lyrics in English

antha naal paakkiya naal – naan meetkappatta
antha naal paakkiya naal

anthanaal aananthanaal, arumai iratchakarennai
anpodalaiththenathu asuththangal neekkina naal — antha

1. ante enakkup paethiththaar – avar valiyil
anuthinam sellak karpiththaar;
entum avarmael saarnthae inpa jeeviyam seyya
aevinaar en iratchakar, engum eduththuraippaenae — antha

2. entanai ante iluththaar- thamathanpinaal
isaivaayth thammudan innaiththaar;
sontham naan avarukkuch sontham avar enakku,
intha uruthipannnni iniya aikkiyam petten — antha

3. aaruthalkalaal nirainthaen – alavillaatha
aasikalinaal makilnthaen;
thaarumaaraana ullam maaruthalai yatainthu
maaraatha yaesuvinil makimaiyaayth thangap petten — antha

4. annaalil vaakkup pannnninaen – uruthiyaaka
ennaalum naan puthuppippaen;
sonna ivvaakkai nitham , suththamaay niraivaetta
unnatha palam thaaraay , ennaiyaatkonnda thaevaa — antha

PowerPoint Presentation Slides for the song Antha Naal Paakkiya Naal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites