தமிழ்

Appa Um Kirubaigalal - அப்பா உம் கிருபைகளால்

அப்பா உம் கிருபைகளால்
என்னை காத்துக் கொண்டீரே
அப்பா உம் கிருபைகளால் என்னை
அணைத்துக் கொண்டீரே

1. தாங்கி நடத்தும் கிருபையிது
தாழ்வில் நினைத்த கிருபையிது
தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும்
தயவாய் காக்கும் தேவ கிருபை –– அப்பா

2. வியாதியின் நேரத்தில் காத்த கிருபை
விடுதலை கொடுத்த தேவ கிருபை
சூழ்நிலைகள் மாறினாலும்
மாறாமல் தாங்கிட்ட தேவ கிருபை –– அப்பா

3. கஷ்டத்தின் நேரத்தில் காத்த கிருபை
கண்ணீரை மாற்றின தேவ கிருபை
தடைகள் யாவையும் உடைத்து எறிந்து
வெற்றியைத் தந்திட்ட தேவ கிருபை –– அப்பா

Appa Um Kirubaigalal Lyrics in English

appaa um kirupaikalaal

ennai kaaththuk konnteerae

appaa um kirupaikalaal ennai

annaiththuk konnteerae

1. thaangi nadaththum kirupaiyithu

thaalvil ninaiththa kirupaiyithu

thanthaiyum thaayum kaivittalum

thayavaay kaakkum thaeva kirupai -– appaa

2. viyaathiyin naeraththil kaaththa kirupai

viduthalai koduththa thaeva kirupai

soolnilaikal maarinaalum

maaraamal thaangitta thaeva kirupai -– appaa

3. kashdaththin naeraththil kaaththa kirupai

kannnneerai maattina thaeva kirupai

thataikal yaavaiyum utaiththu erinthu

vettiyaith thanthitta thaeva kirupai -– appaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Appa Um Kirubaigalal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites