தமிழ்

Arathanaikul Vaasam Seyum Aaviyanavare - ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்

ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்
ஆவியானவரே
எங்கள் ஆராதனைக்குள் – இன்று
வாசம் செய்கிறீர் (2)

அல்லேலூயா ஆராதனை (4)
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை (2)

1. சீனாய் மலையில் வாசம் செய்தீர்
சீயோன் உச்சியிலும்
கன்மலை வெடிப்பில் வாசம் செய்தீர்
என்னில் நீர் வாசம் செய்யும்

2. நீதியின் சபையில் வாசம் செய்தீர்
நீர் மேல் அசைந்தீர்
துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்தீர்
என்னில் நீர் வாசம் செய்யும்

3. பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தீர்
பலிபீட நெருப்பிலே
இல்லங்கள் தோரும் வாசம் செய்தீர்
உள்ளத்தில் வாசம் செய்யும்

4. மேல் வீட்டறையில் வாசம் செய்தீர்
மேகங்கள் நடுவில் நீர்
நித்திய உலகில் வாசம் செய்தீர்
என்னில் நீர் வாசம் செய்யும்

Arathanaikul Vaasam Seyum Aaviyanavare Lyrics in English

aaraathanaikkul vaasam seyyum

aaviyaanavarae

engal aaraathanaikkul – intu

vaasam seykireer (2)

allaelooyaa aaraathanai (4)

aaraathanai aaraathanai aaraathanai (2)

1. seenaay malaiyil vaasam seytheer

seeyon uchchiyilum

kanmalai vetippil vaasam seytheer

ennil neer vaasam seyyum

2. neethiyin sapaiyil vaasam seytheer

neer mael asaintheer

thuthikalin maththiyil vaasam seytheer

ennil neer vaasam seyyum

3. parisuththa sthalaththil vaasam seytheer

palipeeda neruppilae

illangal thorum vaasam seytheer

ullaththil vaasam seyyum

4. mael veettaraiyil vaasam seytheer

maekangal naduvil neer

niththiya ulakil vaasam seytheer

ennil neer vaasam seyyum

PowerPoint Presentation Slides for the song Arathanaikul Vaasam Seyum Aaviyanavare

by clicking the fullscreen button in the Top left